Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

61 khóa học tại Dublin Business School

ireland

283

BA (Hons) in Accounting and Finance

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€10,050.00 (251,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Accounting and Finance and 1 Year Part III ACCA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€10,050.00 (251,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Audio Production and Music Project Management

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€10,050.00 (251,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€10,050.00 (251,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business (Cloud Computing)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€10,050.00 (251,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business (Information Systems)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€10,050.00 (251,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business - Human Resource Management

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€10,050.00 (251,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business - Law

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€10,050.00 (251,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business - Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€10,050.00 (251,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business - Project Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€10,050.00 (251,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Business - Psychology

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€10,050.00 (251,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Film and Creative Media

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€10,050.00 (251,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học