1 khóa học Đánh Giá Sản Nghiệp tại Limerick Institute of Technology

ireland

302

BSc (Honours) in Property Valuation and Management (Level 8)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (INCLUDING WORK PLACEMENT IN YEAR 3)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€10,250.00 (285,056,828 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH