1 khóa học Luật tại Limerick Institute of Technology

ireland

344

BBs (Honours) Ab Initio in Law and Taxation (Level 8)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€10,250.00 (279,529,007 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH