1 khóa học Luật tại Limerick Institute of Technology

ireland

382

1

BBs (Honours) Ab Initio in Law and Taxation (Level 8)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€10,250.00 (262,193,224 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH