1 khóa học Đa Phương Tiện (Máy Tính) tại Limerick Institute of Technology

ireland

335

Bachelor in Interactive Digital Media (Level 8)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€10,250.00 (268,049,272 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH