1 khóa học Đa Phương Tiện (Máy Tính) tại Cork Institute of Technology

ireland

415

BA (Honours) in Creative Digital Media

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€12,000.00 (314,028,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH