4 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Institute of Technology Carlow

ireland

478

5

Bachelor of Arts (Honours) Early Childhood Education & Care CW028

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (283,873,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Early Childhood Education and Care CW748

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (283,873,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Preparation for Higher Education

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€7,750.00 (214,636,288 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Leadership in Early Years Education and Care

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

€11,250.00 (311,568,805 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

IT Carlow mang đến môi trường học xá toàn diện, nơi bạn sẽ đạt được mục tiêu học thuật đồng thời tạo dựng những tình bạn trọn đời.

  • Các chương trình cử nhân, cao học và dự bị
  • Đào tạo kinh doanh, luật, nhân văn, thể thao và khoa học
  • Tọa lạc tại Carlow, đông nam Ireland, gần Dublin
  • Nổi tiếng về chất lượng thể thao vượt trội