10 khóa học Truyền thông tại Institute of Technology Carlow

ireland

388

5

Bachelor of Arts (Honours) Media and Public Relations CW808

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (281,512,656 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Visual Communications and Design CW088

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (281,512,656 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) Computing in Interactive Digital Art and Design CW268

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (281,512,656 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) TV and Media Production CW578

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (281,512,656 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science TV and Media Production CW547

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (281,512,656 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Higher Diploma in Arts in Digital Media Design

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (281,512,656 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Interaction Design

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

€11,250.00 (308,977,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Digital Media with Business Analytics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

€11,250.00 (308,977,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts Visual Communications and Design CW047

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (281,512,656 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Computing in Interactive Digital Art and Design CW237

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (281,512,656 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

IT Carlow mang đến môi trường học xá toàn diện, nơi bạn sẽ đạt được mục tiêu học thuật đồng thời tạo dựng những tình bạn trọn đời.

  • Các chương trình cử nhân, cao học và dự bị
  • Đào tạo kinh doanh, luật, nhân văn, thể thao và khoa học
  • Tọa lạc tại Carlow, đông nam Ireland, gần Dublin
  • Nổi tiếng về chất lượng thể thao vượt trội