3 khóa học Dược tại Institute of Technology Carlow

ireland

345

5

Bachelor of Science (Honours) Pharmaceutics and Drug Formulation (PDF) CW108

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (268,232,424 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Analytical Science CW107

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (268,232,424 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Pharmaceutical Regulatory Affairs

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

€11,250.00 (294,401,441 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

IT Carlow mang đến môi trường học xá toàn diện, nơi bạn sẽ đạt được mục tiêu học thuật đồng thời tạo dựng những tình bạn trọn đời.

  • Các chương trình cử nhân, cao học và dự bị
  • Đào tạo kinh doanh, luật, nhân văn, thể thao và khoa học
  • Tọa lạc tại Carlow, đông nam Ireland, gần Dublin
  • Nổi tiếng về chất lượng thể thao vượt trội