8 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Institute of Technology Carlow

ireland

475

5

Bachelor of Arts (Honours) Art CW038

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (282,062,252 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Product Design Innovation CW728

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (282,062,252 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Visual Communications and Design CW088

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (282,062,252 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts - Art CW057

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (282,062,252 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Industrial Design CW707

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (282,062,252 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts Visual Communications and Design CW047

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (282,062,252 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) Computing in Interactive Digital Art and Design CW268

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (282,062,252 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Computing in Interactive Digital Art and Design CW237

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

€10,250.00 (282,062,252 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

IT Carlow mang đến môi trường học xá toàn diện, nơi bạn sẽ đạt được mục tiêu học thuật đồng thời tạo dựng những tình bạn trọn đời.

  • Các chương trình cử nhân, cao học và dự bị
  • Đào tạo kinh doanh, luật, nhân văn, thể thao và khoa học
  • Tọa lạc tại Carlow, đông nam Ireland, gần Dublin
  • Nổi tiếng về chất lượng thể thao vượt trội