12 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Institute of Technology Carlow

ireland

545

5

Bachelor of Arts (Honours) Sports Management and Coaching CW858

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€10,250.00 (285,387,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts Sport Coaching & Business Management (GAA) CW807

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€10,250.00 (285,387,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts Sports Coaching and Business Management (Soccer) CW827

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€10,250.00 (285,387,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) Biosciences with Biopharmaceuticals (BPH) CW108

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€10,250.00 (285,387,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) Digital Marketing with Analytics CW848

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€10,250.00 (285,387,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) Sport and Exercise Science CW138

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€10,250.00 (285,387,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) Sports Rehabilitation and Athletic Therapy CW188

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€10,250.00 (285,387,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Analytical Science CW107

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€10,250.00 (285,387,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Biosciences CW117

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€10,250.00 (285,387,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science Applied Research Innovation

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€11,250.00 (313,230,555 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Sports Performance Analysis

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€11,250.00 (313,230,555 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) Common Entry (CEY) CW108

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€10,250.00 (285,387,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

IT Carlow mang đến môi trường học xá toàn diện, nơi bạn sẽ đạt được mục tiêu học thuật đồng thời tạo dựng những tình bạn trọn đời.

  • Các chương trình cử nhân, cao học và dự bị
  • Đào tạo kinh doanh, luật, nhân văn, thể thao và khoa học
  • Tọa lạc tại Carlow, đông nam Ireland, gần Dublin
  • Nổi tiếng về chất lượng thể thao vượt trội