98 khóa học tại Institute of Technology Carlow

ireland

837

12

Bachelor of Arts (Honours) Accounting CW948

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Applied Social Studies in Professional Social Care Practice CW068

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Art CW038

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Early Childhood Education & Care CW028

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Early Childhood Education and Care CW748

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Professional Social Care Practice CW758

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Media and Public Relations CW808

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Product Design Innovation CW728

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Sports Management and Coaching CW858

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Visual Communications and Design CW088

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts - Art CW057

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Industrial Design CW707

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Institute of Technology Carlow

IT Carlow mang đến môi trường học xá toàn diện, nơi bạn sẽ đạt được mục tiêu học thuật đồng thời tạo dựng những tình bạn trọn đời.

  • Các chương trình cử nhân, cao học và dự bị
  • Đào tạo kinh doanh, luật, nhân văn, thể thao và khoa học
  • Tọa lạc tại Carlow, đông nam Ireland, gần Dublin
  • Nổi tiếng về chất lượng thể thao vượt trội

Tư vấn du học