Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

99 khóa học tại Institute of Technology Carlow

ireland

891

16

Bachelor of Arts (Honours) Art CW038

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Accounting CW948

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Applied Social Studies in Professional Social Care Practice CW068

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Early Childhood Education and Practice CW748

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Product Design Innovation CW728

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Professional Social Care Practice CW758

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Public Relations and Media CW808

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Sport, Business and Coaching CW878

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Sports Management and Coaching (GAA, Rugby or Football) CW858

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Visual Communications and Design CW088

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts - Art CW057

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Design CW707

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023

€10,250.00 (256,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Institute of Technology Carlow

IT Carlow mang đến môi trường học xá toàn diện, nơi bạn sẽ đạt được mục tiêu học thuật đồng thời tạo dựng những tình bạn trọn đời.

  • Các chương trình cử nhân, cao học và dự bị
  • Đào tạo kinh doanh, luật, nhân văn, thể thao và khoa học
  • Tọa lạc tại Carlow, đông nam Ireland, gần Dublin
  • Nổi tiếng về chất lượng thể thao vượt trội

Tư vấn du học