6 khóa học Truyền thông tại University of Limerick

ireland

1338

12

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Journalism and New Media

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€11,913.00 (299,554,077 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in New Media and Cultural Studies

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€11,913.00 (299,554,077 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Digital Media Design

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€15,986.00 (401,970,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Mobile Communications and Security

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€15,986.00 (401,970,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Music, Media and Performance Technology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€15,986.00 (401,970,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts/Master of Science in Interaction and Experience Design

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€14,321.00 (360,103,579 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Limerick là học viện hàng đầu sở hữu những nghiên cứu xuất sắc và tọa lạc tại trung tâm của Ai-len.

  • Vinh danh là Sunday Times Trường Đại học của Ai-len năm 2019
  • Nằm trong Top 100 Các Trường Đại học Non trẻ trên Thế giới
  • 2.500 sinh viên quốc tế
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất tại Ai-len