5 khóa học Xã hội học tại University of Limerick

ireland

1174

4

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Psychology and Sociology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€11,913.00 (305,121,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Sociology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€11,913.00 (305,121,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Sociology (Applied Social Research)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€12,510.00 (320,412,141 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Sociology (Youth, Community and Social Regeneration)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€12,510.00 (320,412,141 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Design for Health and Wellbeing

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€14,321.00 (366,796,345 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Limerick là học viện hàng đầu sở hữu những nghiên cứu xuất sắc và tọa lạc tại trung tâm của Ai-len.

  • Vinh danh là Sunday Times Trường Đại học của Ai-len năm 2019
  • Nằm trong Top 100 Các Trường Đại học Non trẻ trên Thế giới
  • 2.500 sinh viên quốc tế
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất tại Ai-len