18 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Limerick

ireland

1512

18

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Drama and Theatre Studies

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€11,913.00 (306,878,003 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in History

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€11,913.00 (306,878,003 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Irish Music and Dance

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€11,913.00 (306,878,003 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Performing Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€15,986.00 (411,798,183 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Public Administration and Leadership

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€11,913.00 (306,878,003 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Music, Media and Performance Technology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€15,986.00 (411,798,183 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Product Design and Technology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€15,986.00 (411,798,183 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Classical String Performance

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Community Music

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€12,510.00 (322,256,679 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Composition and Creative Music Practice

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€12,510.00 (322,256,679 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Dance Performance

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€12,510.00 (322,256,679 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Ethnomusicology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€12,510.00 (322,256,679 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Limerick là học viện hàng đầu sở hữu những nghiên cứu xuất sắc và tọa lạc tại trung tâm của Ai-len.

  • Vinh danh là Sunday Times Trường Đại học của Ai-len năm 2019
  • Nằm trong Top 100 Các Trường Đại học Non trẻ trên Thế giới
  • 2.500 sinh viên quốc tế
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất tại Ai-len