205 khóa học tại University of Limerick

ireland

1472

27

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Art and Technology MSc/MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 July 2022

€15,044.00 (376,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Artificial Intelligence & Machine Learning MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 July 2022

€14,024.00 (350,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Performing Arts, Contemporary Dance

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 July 2022

€16,794.00 (419,850,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Performing Arts, Traditional Irish Dance

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 July 2022

€16,794.00 (419,850,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Performing Arts, Traditional Irish Music

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 July 2022

€16,794.00 (419,850,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Performing Arts, Voice

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 July 2022

€16,794.00 (419,850,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Performing Arts, World Music

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 July 2022

€16,794.00 (419,850,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Architecture

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 July 2022

€16,794.00 (419,850,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Applied Languages

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 July 2022

€12,514.00 (312,850,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Criminal Justice

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 July 2022

€12,514.00 (312,850,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Digital Culture and Communications

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 July 2022

€12,514.00 (312,850,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Economics

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 July 2022

€12,514.00 (312,850,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Limerick

Đại học Limerick là điểm đến hợp lý để sinh viên tiếp cận nền giáo dục hàng đầu, giúp thúc đẩy triển vọng nghề nghiệp trong tương lai.

  • Sunday Times vinh danh là Trường Đại học Ai-len của năm 2019
  • Được bầu chọn Campus Sinh viên tốt nhất Ailen năm 2019 và 2020
  • Xếp hạng 3 Châu Âu về Cơ hội nghề nghiệp và Hướng nghiệp
  • Chi phí sinh hoạt phải chăng, cùng nhiều học bổng

Tư vấn du học