14 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại National University of Ireland, Galway

ireland

978

1

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

(Structured PhD) Nursing and Midwifery

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,750.00 (385,993,001 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Mental Health Nursing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

€23,750.00 (621,514,154 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing Science (General - Galway and Portiuncla)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

€23,750.00 (621,514,154 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master/PDip in Health Sciences (Nursing: Perioperative)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 YEARS, (OPTION TO LEAVE THE PROGRAMME WITH A POSTGRADUATE DIPLOMA AFTER ONE YEAR)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,750.00 (385,993,001 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master/Postgraduate Diploma in Health Sciences (Children’s Palliative/Complex Care)

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€15,200.00 (397,769,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master/Postgraduate Diploma in Health Sciences (Palliative Care)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - TWO YEARS FULL-TIME (OPTION TO LEAVE WITH PDIP AFTER ONE YEAR)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,750.00 (385,993,001 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master/Postgraduate Diploma in Health Sciences (Wound Healing and Tissue Repair)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - POSTGRADUATE DIPLOMA: 1 YEAR, MASTERS: 2 YEARS (IF ELIGIBLE FOR SECOND YEAR FOLLOWING POSTGRADUATE DIPLOMA)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,750.00 (385,993,001 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master/Postgraduate Diploma in Health Sciences in Nursing (Intensive Care)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,750.00 (385,993,001 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Masters in Interventional Cardiovascular Medicine

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€18,540.00 (485,173,575 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MHSc/PDipHSc (Diabetes) Nursing

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€15,450.00 (404,311,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MSc Advanced Healthcare Practice and Research

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€15,200.00 (397,769,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Diabetes (Medicine)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€15,450.00 (404,311,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH