8 khóa học Nhà hát và Sân Khấu tại National University of Ireland, Galway

ireland

785

2

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Drama, Theatre, and Performance Studies)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2020

€15,500.00 (426,533,162 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts with Performing Arts Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2020

€15,500.00 (426,533,162 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Drama and Theatre Studies (PhD)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

€14,250.00 (392,135,326 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Drama and Theatre Studies (Structured PhD)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

€14,250.00 (392,135,326 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA/PDip (Irish Theatre History and Archives)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€15,550.00 (427,909,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA/PGDip (Drama and Theatre Studies)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€15,550.00 (427,909,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA/PGDip (Playwriting and Dramaturgy)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€15,550.00 (427,909,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA/PGDip (Theatre Practice and Production)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€15,550.00 (427,909,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH