8 khóa học Nhà hát và Sân Khấu tại National University of Ireland, Galway

ireland

1211

3

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Drama, Theatre and Performance Studies)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,750.00 (377,836,584 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Drama, Theatre, and Performance Studies)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,750.00 (377,836,584 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts with Performing Arts Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,750.00 (377,836,584 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA/PDip (Irish Theatre History and Archives)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,550.00 (398,329,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA/PGDip (Drama and Theatre Studies)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,550.00 (398,329,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA/PGDip (Playwriting and Dramaturgy)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,550.00 (398,329,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA/PGDip (Theatre Practice and Production)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,550.00 (398,329,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD (Drama and Theatre Studies)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

€14,250.00 (365,028,564 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH