2 khóa học Nghiên Cứu Tuổi tại National University of Ireland, Galway

ireland

615

1

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Master/PDip in Health Sciences (Gerontology)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€15,200.00 (422,718,417 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

MSc (Ageing and Public Policy)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€16,550.00 (460,262,487 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH