2 khóa học Tin Học tại National University of Ireland, Galway

ireland

972

1

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

BA (Arts with Data Science)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

€16,650.00 (435,714,133 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Structured PhD Data Science Institute (DSI) / Insight

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,750.00 (385,993,001 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH