1 khóa học Mô Hình Hoá Tài Chính tại National University of Ireland, Galway

ireland

582

1

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (Financial Mathematics and Economics)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2021

€19,750.00 (536,576,886 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH