Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

429 khóa học tại National University of Ireland, Galway

ireland

1157

11

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

(LLM) International Migration and Refugee Law and Policy

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

€17,000.00 (425,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(MSc) AgriFood Sustainability and Technology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

€24,140.00 (603,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(MSc) Biodiversity and Land-Use Planning

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

€20,750.00 (518,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

(MSc) Childhood Speech, Language, and Communication Needs

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

15 August 2022

€15,616.00 (390,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(MSc) Exercise Physiology and its Application in Therapy

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

€17,426.00 (435,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

(MSc) Sustainable Resource Management: Policy and Practice, Inter-Institutional Programme

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

(Structured PhD) Anaesthesia

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

€14,666.00 (366,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(Structured PhD) Anatomy

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

€14,750.00 (368,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(Structured PhD) Applied Behaviour Analysis

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

€14,166.00 (354,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(Structured PhD) Bacteriology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

€14,750.00 (368,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(Structured PhD) Biomedical Engineering and Regenerative Medicine (BMERM)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

€14,750.00 (368,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

(Structured PhD) Child and Youth Research

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

€14,166.00 (354,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường National University of Ireland

Tọa lạc tại một trong những thành phố đại học nhỏ trên toàn cầu, NUI Galway sở hữu danh tiếng sâu rộng về nghiên cứu và đào tạo vượt trội.

  • Bốn trường đại học ưu tú cung cấp lựa chọn khóa học đa dạng
  • Danh tiếng xuất sắc về giảng dạy và nghiên cứu vượt trội
  • Tỷ lệ vượt bậc về sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm
  • Một trong những đô thị được bình chọn thân thiện nhất thế giới

Tư vấn du học