13 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Dublin City University

ireland

552

2

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Early Childhood Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€15,000.00 (377,822,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education in Gaeilge and French or German or Spanish

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€14,380.00 (362,206,201 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Religious Education and Music

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€14,900.00 (375,304,061 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Hons) in Education and Training

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€15,000.00 (377,822,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Hons) in Physical Education with Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€15,000.00 (377,822,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Hons) in Science Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€15,000.00 (377,822,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Physical Education with Mathematics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€15,000.00 (377,822,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Education and Training Management (eLearning)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - PART-TIME: 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

30 March 2020

€6,900.00 (173,798,525 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Professional Certificate / Diploma in Special and Inclusive Education

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - CERTIFICATE: 4 MODULES | MINIMUM STUDY TIME (18 MONTHS); DIPLOMA: MINIMUM STUDY TIME (3 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Professional Master of Education (Post Primary Education)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2020

€6,315.00 (159,063,432 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€12,600.00 (317,371,219 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Gaeltacht Applicants)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€12,600.00 (317,371,219 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

DCU xếp thứ 19 thế giới và thứ 1 tại Ireland về tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp theo bảng xếp hạng QS Graduate Employability Rankings 2020.

  • 20% sinh viên của trường là sinh viên quốc tế
  • Một trong những trường đại học trẻ hàng đầu trên thế giới
  • Nằm tại Dublin, một trong những thành phố thân thiện bậc nhất
  • 05 khoa, 80 chương trình học đặc sắc