5 khóa học Tôn giáo học tại Dublin City University

ireland

538

1

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Religious Education and English

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 21 Tháng Chín 2020

€14,900.00 (383,081,123 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Religious Education and History

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 21 Tháng Chín 2020

€14,900.00 (383,081,123 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Religious Education and Music

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 21 Tháng Chín 2020

€14,900.00 (383,081,123 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Chaplaincy Studies and Pastoral Work

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

17 July 2020

€15,000.00 (385,652,138 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Theology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

17 July 2020

€15,000.00 (385,652,138 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH