14 khóa học Y tế và sức khỏe tại Dublin City University

ireland

813

7

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Humanities (Psychology Major)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM OF 4 YEARS AND MUST BE COMPLETED WITHIN AN EIGHT-YEAR REGISTRATION PERIOD.

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science (Hons) in Analytical Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€15,000.00 (378,813,623 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) in Athletic Therapy and Training

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€18,000.00 (454,576,347 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) in Chemical and Pharmaceutical Sciences

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€15,000.00 (378,813,623 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) in Children's and General Nursing (Integrated)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€13,200.00 (333,355,988 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) in Nursing (General)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€13,200.00 (333,355,988 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) in Nursing (Intellectual Disability)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€13,200.00 (333,355,988 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) in Nursing (Mental Health)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€13,200.00 (333,355,988 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Health and Society

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€15,000.00 (378,813,623 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Honours) in Psychology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€15,000.00 (378,813,623 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Higher Diploma in Children's Nursing

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€11,300.00 (285,372,929 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Diagnostics and Precision Medicine

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - FULL TIME 1 YEAR

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

17 July 2020

€13,000.00 (328,305,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

DCU xếp thứ 19 thế giới và thứ 1 tại Ireland về tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp theo bảng xếp hạng QS Graduate Employability Rankings 2020.

  • 20% sinh viên của trường là sinh viên quốc tế
  • Một trong những trường đại học trẻ hàng đầu trên thế giới
  • Nằm tại Dublin, một trong những thành phố thân thiện bậc nhất
  • 05 khoa, 80 chương trình học đặc sắc