22 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Dublin City University

ireland

637

2

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

BA in Global Business (Canada) (Bachelor Honours Degree)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€14,000.00 (358,512,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Social Sciences and Cultural Innovation

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€15,000.00 (384,120,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Hons) in Accounting and Finance

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€14,000.00 (358,512,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Hons) in Global Business (France)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€14,000.00 (358,512,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Hons) in Global Business (Germany)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€14,000.00 (358,512,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Hons) in Global Business (Spain)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€14,000.00 (358,512,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Hons) in Global Business (USA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€14,000.00 (358,512,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Studies (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€14,000.00 (358,512,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Studies International (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€14,000.00 (358,512,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Hons) in Actuarial Mathematics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€15,000.00 (384,120,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Hons) in Enterprise Computing

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€15,000.00 (384,120,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Hons) in Financial Mathematics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

€15,000.00 (384,120,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH