7 khóa học Truyền thông tại Trinity College Dublin

ireland

2321

38

XẾP HẠNG THE TIMES 164

B.A. in Film Studies (JH)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.Phil. in Film Studies - Theory History Practice

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.Sc. in Interactive Digital Media

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master in Letters in Centre for Language and Communications Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master in Science in Centre for Language and Communications Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor in Philosophy in Centre for Language and Communications Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3-4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor in Deaf studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ngôi nhà thứ hai của những sinh viên nuôi hoài bão trở thành những công nhân toàn cầu sáng tạo, hiểu biết và xuất chúng.

  • Xếp hạng cao nhất và tính quốc tế mạnh nhất tại Ai-len
  • Khuôn viên mang tính lịch sử và truyền cảm hứng
  • Danh sách cựu sinh viên xuất chúng và đạt Giải Nobel
  • Hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực đào tạo doanh nhân