11 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Trinity College Dublin

null

2357

36

XẾP HẠNG THE TIMES 164

B.A. (Moderatorship) in Biological and Biomedical Sciences

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.A. in Early and Modern Irish

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor in Music Education (B. Mus. Ed.)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctorate in Education (D.Ed.)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation Programme - Engineering, Science and Health Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

€17,995.00 (490,743,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation Programme - Law, Business, Economics, and Social Sciences

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

€16,480.00 (449,428,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.Phil. / P.Grad.Dip. in English Language Teaching

13 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master in Education (M.Ed.)

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master in Letters in Education

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor in Philosophy in Education

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Professional Masters Education (P.M.E.)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ngôi nhà thứ hai của những sinh viên nuôi hoài bão trở thành những công nhân toàn cầu sáng tạo, hiểu biết và xuất chúng.

  • Xếp hạng cao nhất và tính quốc tế mạnh nhất tại Ai-len
  • Khuôn viên mang tính lịch sử và truyền cảm hứng
  • Danh sách cựu sinh viên xuất chúng và đạt Giải Nobel
  • Hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực đào tạo doanh nhân