Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

388 khóa học tại Trinity College Dublin, the University of Dublin

ireland

1249

11

XẾP HẠNG THE TIMES 146

Advanced Radiation Therapy Practice - Clinical Practice (Online P.Grad. Certificate)

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

31 July 2022

€8,032.00 (200,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Radiation Therapy Practice - Clinical Practice (Online P.Grad. Diploma)

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

31 July 2022

€12,173.00 (304,325,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Social Data Science (P.Grad.Dip)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

30 June 2022

€14,500.00 (362,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A in Classical Civilisation (JH)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€20,609.00 (515,225,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A in Classical Languages (JH)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€20,609.00 (515,225,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A in Classics, Ancient History and Archaeology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€20,609.00 (515,225,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honors) in Ancient and Medieval History and Culture

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€20,609.00 (515,225,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honors) in English Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€20,609.00 (515,225,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honors) in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€20,609.00 (515,225,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honors) in Philosophy

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€20,609.00 (515,225,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honors) in Philosophy, Political Science, Economics and Sociology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€20,609.00 (515,225,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honors) in Psychology

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€20,609.00 (515,225,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học