384 khóa học tại Trinity College Dublin, the University of Dublin

ireland

1569

16

XẾP HẠNG THE TIMES 155

Advanced Radiation Therapy Practice - Clinical Practice (Online P.Grad. Certificate)

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

31 July 2021

€8,032.00 (225,147,900 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Radiation Therapy Practice - Clinical Practice (Online P.Grad. Diploma)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

31 July 2021

€12,173.00 (341,225,771 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A in Classical Civilisation (JH)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

30 June 2021

€20,609.00 (577,698,342 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A in Classical Languages (JH)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

30 June 2021

€20,609.00 (577,698,342 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A in Classics, Ancient History and Archaeology

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

30 June 2021

€20,609.00 (577,698,342 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honors) in Ancient and Medieval History and Culture

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

30 June 2021

€20,609.00 (577,698,342 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honors) in English Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

30 June 2021

€20,609.00 (577,698,342 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honors) in History

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

30 June 2021

€20,609.00 (577,698,342 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honors) in Philosophy

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

30 June 2021

€20,609.00 (577,698,342 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honors) in Philosophy, Political Science, Economics and Sociology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

30 June 2021

€20,609.00 (577,698,342 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honors) in Psychology

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

30 June 2021

€20,609.00 (577,698,342 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Moderatorship) (Honors) in Computer Science and Language

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

30 June 2021

€20,609.00 (577,698,342 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Trinity College Dublin

Ngôi nhà thứ hai của những sinh viên nuôi hoài bão trở thành những công nhân toàn cầu sáng tạo, hiểu biết và xuất chúng.

  • Xếp hạng cao nhất và tính quốc tế mạnh nhất tại Ai-len
  • Khuôn viên mang tính lịch sử và truyền cảm hứng
  • Danh sách cựu sinh viên xuất chúng và đạt Giải Nobel
  • Hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực đào tạo doanh nhân