46 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University College Cork

ireland

867

6

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

BA (Hons) in Anthropology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€13,000.00 (341,320,587 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Arts - Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€16,000.00 (420,086,877 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Arts - Politics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (328,192,873 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Arts - Sociology

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (328,192,873 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Criminology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS FOR THE INTERNATIONAL PATHWAY

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€13,500.00 (354,448,302 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Economics (Through Transformational Learning)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (328,192,873 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Film and Screen Media

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€14,500.00 (380,703,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Hons) in Government and Political Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (328,192,873 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Hons) in Mental Health Nursing

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€16,264.00 (427,018,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSocSc (Hons) in Social Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (328,192,873 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSocSc (Hons) in Youth and Community Work

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (328,192,873 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSW (Hons) in Social Work

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€15,130.00 (397,244,653 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UCC là trường đại học danh tiếng, đẳng cấp thế giới với bề dày lịch sử hơn 170 năm giảng dạy và nghiên cứu.

  • Top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Cork – “thành phố văn hóa & sáng tạo” hàng đầu
  • Hơn 3.000 sinh viên quốc tế
  • Hơn 90% sinh viên đảm bảo có việc làm sau khi tốt nghiệp