6 khóa học Dược tại University College Cork

ireland

869

6

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

MPharm in Pharmacy

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€11,620.00 (304,083,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Chemistry - Analysis of Pharmaceutical Compounds

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€22,000.00 (575,718,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Clinical Trials

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 9

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€3,600.00 (94,208,461 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MSc in Pharmacy - Clinical Pharmacy

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

€8,000.00 (209,352,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Diploma in Clinical Trials

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 9

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€3,600.00 (94,208,461 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Certificate in Clinical Trials

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 9

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€3,600.00 (94,208,461 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UCC là trường đại học danh tiếng, đẳng cấp thế giới với bề dày lịch sử hơn 170 năm giảng dạy và nghiên cứu.

  • Top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Cork – “thành phố văn hóa & sáng tạo” hàng đầu
  • Hơn 3.000 sinh viên quốc tế
  • Hơn 90% sinh viên đảm bảo có việc làm sau khi tốt nghiệp