10 khóa học Y tại University College Cork

ireland

868

6

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

BSc (Hons) in Medical and Health Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€22,000.00 (577,619,456 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Hons) in Occupational Therapy

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€19,950.00 (523,795,825 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Hons) in Public Health Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€17,850.00 (468,659,422 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Hons) in Speech and Language Therapy

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€19,950.00 (523,795,825 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

DOccT - Doctor of Occupational Therapy

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - OVER 36 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Mười 2020

€11,540.00 (302,987,660 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Medicine (MD)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Mười 2020

€11,620.00 (305,088,094 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MB, BCh, BAO (Hons) in Medicine

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€45,000.00 (1,181,494,341 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MB, BCh, BAO (Hons) in Medicine (Graduate Entry)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€47,000.00 (1,234,005,201 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Audiology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

€18,000.00 (472,597,736 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Diagnostic Radiography

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

€20,000.00 (525,108,596 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UCC là trường đại học danh tiếng, đẳng cấp thế giới với bề dày lịch sử hơn 170 năm giảng dạy và nghiên cứu.

  • Top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Cork – “thành phố văn hóa & sáng tạo” hàng đầu
  • Hơn 3.000 sinh viên quốc tế
  • Hơn 90% sinh viên đảm bảo có việc làm sau khi tốt nghiệp