6 khóa học Quản lý tại University College Cork

ireland

925

7

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

MSc in Applied Coastal and Marine Management

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€13,000.00 (355,309,262 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Business Information and Analytics Systems

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€18,000.00 (491,966,671 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Food Business and Innovation

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€18,000.00 (491,966,671 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Innovation in European Business

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

€18,000.00 (491,966,671 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Management and Marketing

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

€18,000.00 (491,966,671 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Management and Marketing

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

€15,000.00 (409,972,226 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UCC là trường đại học danh tiếng, đẳng cấp thế giới với bề dày lịch sử hơn 170 năm giảng dạy và nghiên cứu.

  • Top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Cork – “thành phố văn hóa & sáng tạo” hàng đầu
  • Hơn 3.000 sinh viên quốc tế
  • Hơn 90% sinh viên đảm bảo có việc làm sau khi tốt nghiệp