298 khóa học tại University College Cork

null

902

6

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

BA (Hons) in Anthropology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€13,000.00 (354,524,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Applied Psychology

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€13,000.00 (354,524,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (340,889,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Arts (International)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (340,889,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Arts - Applied Mathematics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (340,889,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Arts - Archaeology

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (340,889,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Arts - Celtic Civilisation

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (340,889,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Arts - Chinese Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (340,889,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Arts - Computer Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (340,889,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Arts - Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€16,000.00 (436,337,962 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Arts - English

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (340,889,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA (Hons) in Arts - European Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (340,889,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UCC là trường đại học danh tiếng, đẳng cấp thế giới với bề dày lịch sử hơn 170 năm giảng dạy và nghiên cứu.

  • Top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Cork – “thành phố văn hóa & sáng tạo” hàng đầu
  • Hơn 3.000 sinh viên quốc tế
  • Hơn 90% sinh viên đảm bảo có việc làm sau khi tốt nghiệp