10 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại University College Dublin

ireland

3464

59

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

BSc (Hons) in Nursing (General)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€24,800.00 (648,991,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Cancer Nursing (Adult, Breast, Children, Colorectal)

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến August 2020

€16,535.00 (432,704,696 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Critical Care Nursing (Children)

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến August 2020

€16,535.00 (432,704,696 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Critical Care Nursing: Cardiovascular

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến August 2020

€16,535.00 (432,704,696 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Diabetes Care

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€16,535.00 (432,704,696 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Emergency Nursing (Adult)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến August 2020

€16,535.00 (432,704,696 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Emergency Nursing (Children)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến August 2020

€16,535.00 (432,704,696 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Public Health Nursing

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,870.00 (415,302,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

HDip in Mental Health Nursing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

€9,475.00 (247,951,436 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Critical Care Nursing

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến August 2020

€24,800.00 (648,991,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nổi tiếng với chất lượng giảng dạy, nghiên cứu xuất sắc, chú trọng định hướng toàn cầu, UCD là điểm đến được hơn 8000 sinh viên quốc tế lựa chọn.

  • Khu học xá chính nằm ở Belfield, cách trung tâm Dublin 4km
  • Trường đại học tốt thứ 185 trên thế giới
  • Được quốc tế ghi nhận với chất lượng dạy và học xuất sắc
  • Có học bổng cho sinh viên quốc tế