COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

29 khóa học Y tại University College Dublin

ireland

3299

73

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

BSc (Hons) in Radiography

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€29,725.00 (816,386,703 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Medicine (MD)

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

€12,610.00 (346,329,229 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

€13,695.00 (376,128,374 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Dermatology Nursing

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

€12,800.00 (351,547,512 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma Critical Care Nursing: Intensive Care

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€17,070.00 (468,821,565 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma in Computed Tomography

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 25 Tháng Một 2021

€16,200.00 (444,927,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Critical Care Nursing (Children)

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2020

€17,070.00 (468,821,565 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma in Emergency Nursing (Adult)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

€17,070.00 (468,821,565 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma in Emergency Nursing (Children)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

€17,070.00 (468,821,565 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma in Magnetic Resonance Imaging

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021, 23 Tháng Chín 2021

€17,070.00 (468,821,565 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma Nursing (Radiology)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

HDip in Psychotherapy Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

€12,500.00 (343,308,118 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nổi tiếng với chất lượng giảng dạy, nghiên cứu xuất sắc, chú trọng định hướng toàn cầu, UCD là điểm đến được hơn 8000 sinh viên quốc tế lựa chọn.

  • Khu học xá chính nằm ở Belfield, cách trung tâm Dublin 4km
  • Trường đại học tốt thứ 185 trên thế giới
  • Được quốc tế ghi nhận với chất lượng dạy và học xuất sắc
  • Có học bổng cho sinh viên quốc tế