10 khóa học Nhà hát và Sân Khấu tại University College Dublin

ireland

3297

33

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

BA (Hons) in Drama Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€19,200.00 (491,827,960 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in English, Drama and Film

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€19,200.00 (491,827,960 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA (Hons) in Music, Film and Drama

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€19,200.00 (491,827,960 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Anglo-Irish Literature and Drama

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€19,200.00 (491,827,960 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Theatre Practice

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€19,200.00 (491,827,960 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA Writing for Stage and Screen

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MLitt in English, Drama and Film

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Một 2020, 18 Tháng Năm 2020

€12,180.00 (312,003,362 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in English, Drama and Film

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - Three to four year

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Một 2020, 18 Tháng Năm 2020

€12,180.00 (312,003,362 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Drama and Performance Studies

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€19,200.00 (491,827,960 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Writing for Theatre

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Một 2020

€19,200.00 (491,827,960 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nổi tiếng với chất lượng giảng dạy, nghiên cứu xuất sắc, chú trọng định hướng toàn cầu, UCD là điểm đến được hơn 8000 sinh viên quốc tế lựa chọn.

  • Khu học xá chính nằm ở Belfield, cách trung tâm Dublin 4km
  • Trường đại học tốt thứ 185 trên thế giới
  • Được quốc tế ghi nhận với chất lượng dạy và học xuất sắc
  • Có học bổng cho sinh viên quốc tế