6 khóa học Khoa học đại cương tại University College Dublin

ireland

3401

59

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

HDip in Mathematical Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€12,800.00 (336,069,501 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Climate Change: Science and Impacts

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€19,200.00 (504,104,252 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Computer Science - Research

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,695.00 (359,568,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Agriculture and Food Science

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3-4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,695.00 (359,568,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Earth and Natural Sciences

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,695.00 (359,568,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Structured PhD - Doctor of Philosophy in Simulation Science

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,695.00 (359,568,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nổi tiếng với chất lượng giảng dạy, nghiên cứu xuất sắc, chú trọng định hướng toàn cầu, UCD là điểm đến được hơn 8000 sinh viên quốc tế lựa chọn.

  • Khu học xá chính nằm ở Belfield, cách trung tâm Dublin 4km
  • Trường đại học tốt thứ 185 trên thế giới
  • Được quốc tế ghi nhận với chất lượng dạy và học xuất sắc
  • Có học bổng cho sinh viên quốc tế