Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

538 khóa học tại University College Dublin

ireland

3876

44

XẾP HẠNG THE TIMES 201

BA (Hons) (NFQ Level 8) in Classics, Art History and Archaeology

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

€20,500.00 (512,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) (NFQ Level 8) in Drama Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

€20,500.00 (512,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) (NFQ Level 8) in European Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

€20,500.00 (512,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) (NFQ Level 8) in Global Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

€20,500.00 (512,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Humanities (NFQ Level 8) in Irish Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

€20,500.00 (512,500,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Classics, English and History

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

€20,500.00 (512,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in English Literature

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

€20,500.00 (512,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in English with Creative Writing

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

€20,500.00 (512,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in English, Drama and Film

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

€20,500.00 (512,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Film Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

€20,500.00 (512,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in History and Politics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

€20,500.00 (512,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in Languages, Linguistics and Cultures

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

€20,500.00 (512,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University College Dublin

Nổi tiếng với chất lượng giảng dạy, nghiên cứu xuất sắc, chú trọng định hướng toàn cầu, UCD là điểm đến được hơn 9500 sinh viên quốc tế lựa chọn.

  • Khu học xá chính nằm ở Belfield, cách trung tâm Dublin 5km
  • Trường đại học tốt thứ 173 trên thế giới - 2022 QSWUR
  • Được quốc tế ghi nhận với chất lượng dạy và học xuất sắc
  • Có học bổng cho sinh viên quốc tế

Tư vấn du học