14 khóa học Luật tại National University of Ireland, Maynooth

ireland

314

1

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Laws (LLB)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,000.00 (362,939,002 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BCL (Law and Business) (LWB)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 4 YEARS (WITH ERASMUS / STUDY ABROAD OPTION OR WITH WORK PLACEMENT)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,000.00 (362,939,002 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Higher Diploma in Legal Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (388,863,216 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

LLM (Global Legal Studies)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (388,863,216 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

LLM in International Business Law

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (388,863,216 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

LLM in International Justice

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (388,863,216 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Comparative Criminology and Criminal Justice

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (388,863,216 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Mediation and Conflict Intervention

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (388,863,216 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MLitt in Law (Research)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (388,863,216 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Law

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (388,863,216 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Comparative Criminology and Criminal Justice

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (388,863,216 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Global Legal Studies

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (388,863,216 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH