14 khóa học Luật tại National University of Ireland, Maynooth

ireland

464

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Laws (LLB)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

€14,000.00 (358,574,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BCL (Law and Business) (LWB)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 4 YEARS (WITH ERASMUS / STUDY ABROAD OPTION OR WITH WORK PLACEMENT)

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

€14,000.00 (358,574,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Higher Diploma in Legal Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (384,187,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM (Global Legal Studies)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (384,187,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM in International Business Law

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

€15,000.00 (384,187,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM in International Justice

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (384,187,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Comparative Criminology and Criminal Justice

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (384,187,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Mediation and Conflict Intervention

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (384,187,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MLitt in Law (Research)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (384,187,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Law

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (384,187,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Comparative Criminology and Criminal Justice

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (384,187,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Global Legal Studies

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (384,187,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH