COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

186 khóa học tại Maynooth University

ireland

344

3

XẾP HẠNG THE TIMES 401

3U Master of Engineering in Digital and Medical Technologies

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€15,000.00 (407,526,749 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.ED Bachelor of Education(Gaeltacht)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€13,500.00 (366,774,074 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA in Accounting and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 4 YEARS BA

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€13,500.00 (366,774,074 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA in Applied Social Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€15,000.00 (407,526,749 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA in Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - THE OPTION OF TAKING AN ERASMUS OR STUDY ABROAD YEAR IN 3RD YEAR, AND GRADUATING WITH A BA INTERNATIONAL AFTER 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€13,500.00 (366,774,074 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA in International Finance and Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€13,500.00 (366,774,074 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA in Media Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (BA) OR 4 YEARS (BA INTERNATIONAL)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€13,500.00 (366,774,074 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA in Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (BA) OR 4 YEARS (BA INTERNATIONAL)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€13,500.00 (366,774,074 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Data Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€15,000.00 (407,526,749 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Education (Primary Teaching)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€13,500.00 (366,774,074 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€15,000.00 (407,526,749 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Laws (LLB)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€14,000.00 (380,358,299 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Maynooth University

Maynooth là trường đại học “trẻ” uy tín trên thế giới. Với bề dày di sản phong phú, sinh viên sẽ được tận hưởng những trải nghiệm học tập tuyệt vời.

  • Nằm tại làng đại học duy nhất của Ireland, cách Dublin 25km
  • Ba phân khoa chia thành 34 khoa
  • Xếp thứ 43 trong 100 trường đại học dưới 50 năm thành lập
  • Văn phòng Quốc tế cung cấp sự hỗ trợ thân thiện, tận tâm