Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

37 khóa học tại Singapore Institute of Technology (SIT)

singapore

767

1

BA in User Experience and Game Design

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2022

SG$28,313.00 (471,883,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Accountancy with Honours

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2022

SG$24,075.00 (401,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (BBA) in Food Business Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2022

SG$32,528.00 (542,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Engineering in Aerospace Engineering (Honours)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$27,285.00 (454,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering in Chemical Engineering (Honours)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$27,285.00 (454,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering in Civil Engineering (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$27,285.00 (454,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering in Electronics and Data Engineering (Honours)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$27,285.00 (454,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering in Mechanical Design and Manufacturing Engineering (MDME) (Honours)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$27,285.00 (454,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$27,285.00 (454,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering in Naval Architecture (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$27,285.00 (454,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering in Offshore Engineering (Honours)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$27,285.00 (454,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering with Honours in Aircraft Systems Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2022

SG$21,186.00 (353,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học