4 khóa học Sổ Sách Kế Toán Học nghề tại Academies Australasia

australia

2037

23

Khóa học tiếng Anh

Certificate IV in Accounting and Bookkeeping (FNS40217)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 MONTHS (4 TERMS / 36 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate IV in Accounting and Bookkeeping (FNS40217)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 MONTHS (4 TERMS / 36 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate IV in Accounting and Bookkeeping (FNS40217)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 MONTHS (4 TERMS / 36 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate IV in Accounting and Bookkeeping (FNS40217)

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 MONTHS (4 TERMS / 36 COLLEGE WEEKS)

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Academies Australasia là một tập đoàn giáo dục độc đáo, nổi tiếng với các khóa học đa dạng, đạt tiêu chuẩn cao cùng nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

  • 18 trường trực thuộc, cung cấp hơn 150 chương trình cấp bằng
  • Nhiều khóa học đa dạng, được công nhận trên toàn nước Úc
  • Tập đoàn có lịch sử hoạt động trên 111 năm
  • Niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Úc