1 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Worcester State University

usa

23

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

BS in Computer Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$7,050.00 (163,574,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH