3 khóa học Kỹ thuật tại Aspire2 International

newzealand

349

5

Khóa học tiếng Anh

Career Preparation for Engineering Trades - Introduction to Welding (Level 3)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 20 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Mười Một 2020, Tháng Mười Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Career Preparation for Specialised Welding (Level 4)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 20 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Mười Một 2020, Tháng Mười Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Technology Management (Level 7)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Tám 2020, 9 Tháng Chín 2020, 25 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Mười Hai 2020

NZ$17,250.00 (250,574,563 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Aspire2 International cung cấp các chương trình được biên soạn chi tiết nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngành, luôn bám sát và cập nhật so với thực tiễn.

  • Quy mô lớp học nhỏ tạo ra môi trường học tập gần gũi
  • Các chương trình đào tạo được công nhận bởi NZQA
  • Cung cấp các chương trình liên thông đại học tại New Zealand
  • Khu học xá an toàn tại trung tâm của ba thành phố lớn