1 khóa học Kỹ thuật tại Aspire2 International

newzealand

356

8

Khóa học tiếng Anh

Diploma in Technology Management (Level 7)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Mười Một 2019, 4 Tháng Mười Hai 2019

NZ$17,250.00 (252,782,937 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Aspire2 International cung cấp các chương trình được biên soạn chi tiết nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngành, luôn bám sát và cập nhật so với thực tiễn.

  • Quy mô lớp học nhỏ tạo ra môi trường học tập gần gũi
  • Các chương trình đào tạo được công nhận bởi NZQA
  • Cung cấp các chương trình liên thông đại học tại New Zealand
  • Khu học xá an toàn tại trung tâm của ba thành phố lớn