COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

3 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) bậc đại học tại Aspire2 International

newzealand

297

6

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Graduate Diploma in Information Technology (Level 7)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 9 Tháng Chín 2020, 25 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Mười Hai 2020

NZ$18,250.00 (280,412,752 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

NZ Diploma in Information Technology Technical Support (Level 5)

12 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 9 Tháng Chín 2020, 25 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Mười Hai 2020

NZ$17,250.00 (265,047,670 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

NZ Diploma in Systems Administration (Level 6)

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 9 Tháng Chín 2020, 25 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Mười Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH