4 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) bậc đại học tại Aspire2 International

newzealand

328

9

Khóa học tiếng Anh

Diploma in Computing (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Hai 2019

NZ$17,250.00 (261,927,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Information Technology (Level 7)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Hai 2019

NZ$18,250.00 (277,112,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

NZ Diploma in Information Technology Technical Support (Level 5)

12 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Hai 2019

NZ$17,250.00 (261,927,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

NZ Diploma in Systems Administration (Level 6)

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Hai 2019

NZ$17,250.00 (261,927,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Aspire2 International cung cấp các chương trình được biên soạn chi tiết nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngành, luôn bám sát và cập nhật so với thực tiễn.

  • Quy mô lớp học nhỏ tạo ra môi trường học tập gần gũi
  • Các chương trình đào tạo được công nhận bởi NZQA
  • Cung cấp các chương trình liên thông đại học tại New Zealand
  • Khu học xá an toàn tại trung tâm của ba thành phố lớn