2 khóa học Sản xuất tại Peralta Community College District

usa

1835

29

Associate of Science in Carpentry

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 UNITS; DEGREE MAJOR REQUIREMENTS: 34.5 UNITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Science in Wood Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong 5 năm qua, Quỹ các trường Cao đẳng Peralta đã trao 700.000 USD học bổng để giúp học sinh quốc tế có thể tiếp cận với giáo dục đại học.

  • Chương trình có thể chuyển tiếp lên trường Đại học như Harvard
  • Cung cấp hơn 80 khóa học Nghề nghiệp và Giáo dục Kỹ thuật
  • Trên 30.000 sinh viên đến từ hơn 90 quốc gia khác nhau
  • Dịch vụ y tế được cung cấp tại các trường cao đẳng thành viên