122 khóa học tại Peralta Community College District

usa

868

17

Associate in Arts (AA) in African-American Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$9,210.00 (230,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Apparel Design and Merchandising

32 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$9,210.00 (230,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in English

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$9,210.00 (230,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in English Language/Writing

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2022

US$9,210.00 (230,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Humanities

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$9,210.00 (230,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Political Science

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$9,210.00 (230,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Psychology

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$9,210.00 (230,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Sociology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$9,210.00 (230,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts - Art

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2022

US$9,210.00 (230,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts - History

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$9,210.00 (230,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree - American Sign Language

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

US$9,210.00 (230,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree - Animation and Game Design

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2022

US$9,210.00 (230,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Peralta Community College District

Trong 5 năm qua, Quỹ các trường Cao đẳng Peralta đã trao 700.000 USD học bổng để giúp học sinh quốc tế có thể tiếp cận với giáo dục đại học.

  • Chương trình có thể chuyển tiếp lên trường Đại học như Harvard
  • Cung cấp hơn 80 khóa học Nghề nghiệp và Giáo dục Kỹ thuật
  • Trên 30.000 sinh viên đến từ hơn 90 quốc gia khác nhau
  • Dịch vụ y tế được cung cấp tại các trường cao đẳng thành viên

Tư vấn du học