2 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại First City University College

malaysia

250

3

Khóa học tiếng Anh

BA (Hons) Mass Communication

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Diploma in Mass Communication

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình học của First City University College phù hợp với ngành, cho sinh viên kiến thức và kĩ năng mà nhà tuyển dụng tìm kiếm.

  • Học xá thân thiện môi trường rộng 5,3 ha
  • Nhiều lựa chọn học tập đa dạng
  • Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại phục vụ sinh viên
  • Chỗ ở tại học xá