1 khóa học Nghệ Thuật Và Thiết Kế tại First City University College

malaysia

226

3

Khóa học tiếng Anh

Foundation in Art and Design

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình học của First City University College phù hợp với ngành, cho sinh viên kiến thức và kĩ năng mà nhà tuyển dụng tìm kiếm.

  • Học xá thân thiện môi trường rộng 5,3 ha
  • Nhiều lựa chọn học tập đa dạng
  • Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại phục vụ sinh viên
  • Chỗ ở tại học xá