29 khóa học tại First City University College

malaysia

485

7

Khóa học tiếng Anh

BA (Hons) Business Management

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA (Hons) Fashion Marketing

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA (Hons) Furniture and Product Design

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA (Hons) Graphic Design

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA (Hons) Interior Architecture and Design

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA (Hons) Marketing

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA (Hons) Mass Communication

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Computer Science (Intelligent Systems) (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Electronic Engineering with Honours

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Information Systems (Hons) in Business Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Information Technology (Networking and Security) (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Mechanical Engineering with Honours

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường First City University College

Chương trình học của First City University College phù hợp với ngành, cho sinh viên kiến thức và kĩ năng mà nhà tuyển dụng tìm kiếm.

  • Học xá thân thiện môi trường rộng 5,3 ha
  • Nhiều lựa chọn học tập đa dạng
  • Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại phục vụ sinh viên
  • Chỗ ở tại học xá